اظهارنامه

  • خرید و فروش خودروی گذرموقت یعنی قاچاق

    خرید و فروش خودروی گذرموقت یعنی قاچاق

    معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با اشاره به اعلام جرم قاچاق برای بیش از ۳۵۰ خودروی گذرموقت به دلیل تحویل نشدن به گمرک گفت: خرید و فروش خودروهای گذرموقت، ممنوع و مشمول مقررات قاچاق است.