اقتصاد دلاریزه

  • چرا دلار جذاب شد؟

    چرا دلار جذاب شد؟

    افت ارزش ریال در طی سال‌های اخیر و ارسال سیگنال تبدیل ریال به دلار در جامعه، باعث افزایش نفوذ ارز دلار در اقتصاد ایران و "دلاریزه" شدن اقتصاد بیش از پیش شده، تا جایی که اثر نوسانات دلار بر بازارهای داخلی و قیمت‌ها کاملا مشهود است.