بازار فناوری اطلاعات

  • جهش تولیدات بومی در ۵ عرصه فناورانه

    جهش تولیدات بومی در ۵ عرصه فناورانه

    بازار فناوری اطلاعات، ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای یکی از مهم‌ترین زمینه‌هایی است که در سال‌های اخیر از طریق فعالیت ۱۵۷۹ شرکت دانش‌بنیان کشور توسعه پیدا کرده و در ۵ عرصه نیز پیشرو شده است.