سوئد

  • ۱۰ شرکت برتر و اثرگذار حوزه فین‌تک در سال ۲۰۲۱

    ۱۰ شرکت برتر و اثرگذار حوزه فین‌تک در سال ۲۰۲۱

    عموم فرایندهای بانکی مانند پرداخت و تراکنش‌های مالی به کمک فناوری‌های نوآورانه‌ای انجام می‌شود که شرکت‌های فین‌تکی ارائه‌دهنده آن هستند. اما کدام یک از این شرکت‌ها اثرگذاری بیشتری در جهان فناوری مالی دارند؟

  • خاک کمیاب؛ ابزار جنگ تجاری چین با آمریکا

    خاک کمیاب؛ ابزار جنگ تجاری چین با آمریکا

    چین به طور مداوم از اهرم معادن خاکی کمیاب خود به عنوان ابزار فشار نرم به ویژه علیه آمریکا استفاده می کند؛ معادنی که چینی ها مالک ۸۰ درصد آن در جهان هستند و سلاح راهبردی پکن در تقابل با واشنگتن و غرب به شمار می رود.