فروش سهام دولت در بانک صادرات

  • جاماندگان سهام عدالت مالک کدام بانک‌ها می‌شوند؟

    فروش سهام دولت در ۳ بانک/

    جاماندگان سهام عدالت مالک کدام بانک‌ها می‌شوند؟

    سال‌ها پس از واگذاری سهام عدالت به ۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر، بالاخره کار واگذاری سهام عدالت به جاماندگان وارد فاز اجرایی شده و طبق گفته مسئولان وزارت اقتصاد، ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش دو سازمان حمایتی بهزیستی و کمیته امداد،‌ سهام عدالت جدید از محل واگذاری سهام دولت در ۳ بانک و ۳ شرکت بزرگ دولتی را دریافت خواهند کرد.