مالیات حساب های بانکی تجاری

  • اخذ مالیات از تمام وجوه واریزی به حساب‌های بانکی تجاری

    اخذ مالیات از تمام وجوه واریزی به حساب‌های بانکی تجاری

    سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: تمامی وجوه واریزی به حساب‌های بانکی تجاری از کلیه طرق (درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، دستگاه‌های کارتخوان، کارت به کارت و...) به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیاتی قرار می‌گیرد.