کامرون

  • ۱۰ شرکت برتر و اثرگذار حوزه فین‌تک در سال ۲۰۲۱

    ۱۰ شرکت برتر و اثرگذار حوزه فین‌تک در سال ۲۰۲۱

    عموم فرایندهای بانکی مانند پرداخت و تراکنش‌های مالی به کمک فناوری‌های نوآورانه‌ای انجام می‌شود که شرکت‌های فین‌تکی ارائه‌دهنده آن هستند. اما کدام یک از این شرکت‌ها اثرگذاری بیشتری در جهان فناوری مالی دارند؟